Vi engasjerer oss i Vestlandet

BKK er en stolt sponsor av bærekraftige tiltak for barn og unge, sport, kultur, og friluftsliv i vår region.

Vi ønsker å kunne bidra tilbake til samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte naturressurser og viktig infrastruktur. Gjennom våre sponsor- og støtteordninger vil vi gjøre regionen vår levende og mangfoldig - og til et godt og attraktivt sted å besøke, bo og jobbe i.