Våre samarbeidspartnere

Her er oversikt over mange av våre støtteordninger og samarbeidspartnere:

Friluftsliv og sport

Artikkelbilde

Bærekraft, kultur og regionsutvikling

  • Sponsormidler til bærekraftige tiltak for barn og unge
  • Refleksvester til alle førsteklassinger
  • Julekonsert i Johanneskirken - gratis for alle
  • VilVite - Vitensenteret i Bergen
  • Modalsdagane
  • Daledagane
  • Tysnesfest
  • Samningakraft
  • Festidalen
  • Stordalen Fjellfestival

Artikkelbilde