Her kan du søke om midler

Vi vil gi et bidrag til barn og unge som gjør en innsats for en bærekraftig fremtid.

BKK ønsker å skape en bærekraftig fremtid som er fornybar, elektrisk og digital. Derfor heier vi på barn og unge i vårt distrikt som bidrar til en grønnere hverdag!

Hver måned gir vi økonomisk støtte, så send inn en søknad og fortell oss om ditt gode tiltak!

Vi tar kontakt med de som får støtte, og du kan følge med på hvem som får tildeling her på våre nettsider (se egen side for tildelinger) og i sosiale medier som Facebook.

Vi ønsker å profilere ditt tiltak!

Vi er stolte av å kunne bidra med økonomisk støtte til viktige tiltak i hverdagen. Derfor vil vi ha muligheten til å profilere ditt prosjekt og oss som bidragsyter i media og i våre sosiale kanaler, f.eks. Facebook. 
Send oss bilder som kan brukes når vi skal profilere ditt prosjekt!

Dersom prosjektet ikke er gjennomført i samsvar med godkjent søknad, kan pengene kreves tilbakeført.


Vi har satt noen begrensninger, og gir ikke støtte til:

· Enkeltpersoner.
· Søknader som sendes via andre kanaler.
· Grupper som ikke tilhører en registrert organisasjon eller klubb.
· Søknader som ikke har et bærekraftig mål.
· Søknader som ikke har barn og unge som en definert målgruppe.
· Enkeltstående reiser eller turer.
· Politiske organisasjoner.
· BKK utbetaler ikke støtte til privateide bankkonto.
· Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø.