Ny modell for nettleie fra 1. juli 2022

Fra 1. juli 2022 innføres en ny prismodell for nettleie som skal bidra til å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet. Blir vi smartere strømbrukere, kan vi redusere behovet for fremtidige utbygginger av strømnettet, og dermed holde nettleien lavest mulig. Her kan du lese mer om hva den nye nettleiemodellen vil bety for privatkunder og bedriftskunder.

Se video om ny modell for nettleie