Våre nettleiepriser

Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde et stabilt og sikkert strømnett, og å reparere feil raskt og sikkert når naturkreftene herjer. Ved å drive effektivt og holde kostnadene nede, har BKK en av landets laveste nettleier. Målet vårt er å ha en mest mulig stabil nettleie for våre kunder.
Døgnvakt hele året
En av landets laveste nettleier
Nettleien du betaler finansierer drift og vedlikehold av vårt 22 000 km lange strømnett