For profesjonelle arbeidere som skal utføre arbeid i strømnettet

Informasjon til profesjonelle aktører som skal koble til eller utføre endringer i strømnettet