Koble til elektrisk anlegg, bygge eller grave nær våre anlegg

Vi hjelper deg med å koble til, eller utføre endringer i strømnettet

Arbeid i nærheten av strømnettet kan være svært farlig om det skjer på feil måte. Les hvordan du bør gå frem for å unngå farlige situasjoner og ivareta sikkerhet i ditt arbeid. Her finner du også informasjon, prisliste og skjema for bestilling av tilkobling i strømnettet.

Les mer