Avtaler for privat- og bedriftskunder

Dine rettigheter og plikter knyttet til kundeforholdet med oss er fastsatt i to landsdekkende standardavtaler fremforhandlet av bransjeorganisasjonen Energi Norge. Det er ulike avtalevilkår for privat og bedrift, og vilkårene beskriver både plikter og rettigheter du som nettkunde har.

BKK Nett benytter Energi Norge sin standardavtale for nettleie, kraftlevering og tilknytning for både forbruker- og bedriftskunder.