solcellepanel

Priser for våre plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet.

Plusskunder betaler ordinær nettleie for forbruk fra strømnettet.

En plusskunde betaler ikke nettleie til BKK Nett for strømmen som leveres inn til strømnettet. Strømmen som leveres inn til nettet bidrar til å redusere tap i strømnettet.

Plusskunder er fritatt for fastleddet i innmatingstariffen.

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

NettleiePris
Årlig fastbeløp2 875,- kroner
Forbruksavhengig del43,00 øre/kWh

Prisene er inkludert:

  • Avgift til Enova: 1 øre per kWh.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft: 15,41 øre per kWh
  • Merverdiavgift.