solcellepanel

Priser for våre plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet.

Plusskunder betaler ordinær nettleie for forbruk fra strømnettet.

En plusskunde betaler ikke nettleie til BKK Nett for strømmen som leveres inn til strømnettet. Strømmen som leveres inn til nettet bidrar til å redusere tap i strømnettet.

Plusskunder er fritatt for fastleddet i innmatingstariffen.

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

NettleiePris
Fastbeløp pr år2050,- kroner
Forbruksavhengig del (01.01.22 - 31.03.22)32,89 øre/kWh
Forbruksavhengig del (01.04.22 - 31.12.22)41,01 øre/kWh

Prisene er inkludert:

  • Avgift til Enova (1 øre per kWh).
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft:
    • 8,91 øre per kWh fra januar til mars 2022
    • 15,41 øre per kWh fra april til desember 2022
  • Merverdiavgift.