Melding om installasjonsarbeid i strømnettet

Melding om installasjonsarbeid

Her finner du prisliste, skjema for "Melding om installasjonsarbeid" og innlogging til programmet eSogs.

Ved melding om installasjonsarbeid må kravene i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" (FEK) oppfylles.

Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

Dersom du tilfredsstiller krav for installasjon i egen bolig og ønsker tilgang til vårt portal for melding om installasjonsarbeid, ber vi deg sende dokumentasjon på dette til installatorkontakt@bkk.no for godkjenning.

Etter godkjenning vil du motta midlertidig tilgang til portalen for melding om installasjonsarbeid - eSOGS.