Mann som jobber på PC

Hvordan vi bruker personopplysninger

På denne siden kan du lese om hva vi bruker personopplysninger til og hvordan vi sikrer at dette blir gjort på en god måte.

Bruk av databehandlere

BKK benytter også eksterne samarbeidspartnere til å behandle dine personopplysninger. BKK inngår databehandleravtale med alle selskaper som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene innhentes i de aller fleste tilfellene fra deg når du er i kontakt med oss eller inngår avtaler med oss. I noen tilfeller kan vi også innhente personopplysninger om deg fra eksterne kilder (tredjeparter): f.eks. Elhub, offentlige adresseregistre, kredittopplysningsbyråer, inkassobyråer, installasjonsfirmaer, markedsføringspartnere, kraftleverandør, forsikringsselskaper, m.fl.

Hvordan vi beskytter dine opplysninger

Vi har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. For eksempel bruker vi tilgangsstyring til dine data. Dette medfører at våre ansattes tilgang til og behandling av dine personopplysninger er basert på tjenstlig behov og de ansatte er underlagt taushetsplikt.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen (se over) og de lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden vil være betinget av kunderelasjonen til BKK og av hvilke personopplysninger det er snakk om. For eksempel kan opplysninger om en kundes forbruk av energi ha annen lagringstid enn fakturainformasjon.

Utlevering av personopplysninger

BKK utleverer ikke personopplysningene dine til utenforstående, uten at utleveringen skjer i henhold til et av følgende:

 • etter samtykke med deg
 • med hjemmel i lov eller forskrift
 • etter pålegg fra domstol eller annen kompetent myndighet
 • som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn

Hvilke personopplysninger behandler vi?

BKK samler inn, behandler og tar vare på personopplysninger som er nødvendige for å oppnå formålene beskrevet ovenfor. Her er eksempler på hva slags personopplysninger vi samler inn og behandler.

Personlig informasjon

Denne informasjonen omfatter:

 • Navn og andre kontaktopplysninger (adresse, telefonnummer, epostadresse)
 • Opplysninger som er nødvendig for å identifisere deg (fødselsdato, fødselsnummer, personnummer, etc.)
 • Demografiske data (kjønn, alder, språk, nasjonalitet, etc.)

I noen svært få tilfeller vil vi få behandle såkalte særlige kategorier av personopplysninger, som f.eks. helseopplysninger og om politisk tilhørighet.

Avtaledata

Dette er opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg (kundenummer, fakturainformasjon, kundedialog, samt informasjon om produkter/tjenester).

Betalings- og kredittopplysninger

Eksempler er kontoopplysninger, betalingskort, kredittverdighet, betalingsstatus etc.

Sikkerhetsdata

Opplysninger som vi benytter for å sikre bruken av våre tjenester og anlegg
(Passord og påloggingsinformasjon, sikkerhetslogger, adgangsregulering, videoovervåking).

Tekniske data

Informasjon knyttet til bruken av anlegg og applikasjoner (Målerinformasjon etc)

Forbruksinformasjon

Informasjon om ditt strømforbruk, som del av ditt kundeforhold.

Informasjon i forbindelse med en jobbsøknad

Informasjon gitt i jobbsøknader (Navn og kontaktopplysninger, CV, attester, referanser) og informasjon innhentet gjennom rekrutteringsprosessen (Intervju, personvurderinger, innstillinger, m.m.).

Elektroniske data

Dette er opplysninger knyttet til besøk på våre nettsider (besøksstatistikk, informasjonskapsler, IP-adresse, enheter som brukes, type nettleser, etc.).

BKK benytter seg av informasjonskapsler eller cookies på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne når du besøker sidene våre. Noe informasjon Du kan lese om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og hva vi bruker dataene til under.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Dette vil medføre at noe funksjonalitet ikke fungerer som tiltenkt. På våre sider vil ikke innlogging på Mine sider, samt utfylling av skjema og lignende fungere uten informasjonskapsler.

TemaData vi samler innDataene brukes tilVarighet i nettleser
Innlogging til Mine siderNavn, e-postadresse, evt. bilde el. andre kontaktopplysninger, tilganger til kundeforhold i BKKLogge på Mine sider, og sikre at man får tilgang til å se riktig data24 timer
Chat med kundeserviceUnik chat-ID for personer som starter en chatHindre avbrudd hvis gjesten oppdaterer sidennder chatsesjon3 minutter
YouTube-videoer på sideneGPS-lokasjon for enheten som åpner en side med YouTube-video og unik bruker-IDYouTube bruker dataene til å vise personlig innhold og annonser< 2 år
Måling av trafikk på sidene*Gjestenes pseudonymiserte klikk og bevegelser på nettsideneForbedre brukeropplevelsen på sidene våre2 år
Samtykke til informasjonskapslerOm brukeren tillater informasjonskapslerKan brukes til å holde orden på hvilke informasjonskapsler man har samtykket til7 dager

*) Les mer om dette i avsnittet under

Målinger på nettsidene våre

Vi bruker Google Analytics til å måle hvordan nettsidene våre brukes. Denne dataen bruker vi til å forbedre nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet. Alle målinger er begrenset til bevegelser inn til, og på vårt nettsted. Vi måler for eksempel:

 • Hvilke sider som brukes mest og hvordan brukerne beveger seg mellom sider på vårt nettsted
 • Hvilken type enhet og nettleser som brukes
 • Hvor lenge hver side besøkes
 • Hvor brukeren kom fra når han eller hun åpnet en av våre sider

Din IP-adresse skjules godt bak en kode, slik at det er svært vanskelig å vite hvilken fysisk enhet eller person disse dataene tilhører.