BKK Nett er fortsatt i skjerpet drift

Som følge av situasjonen med korona er BKK Nett fortsatt i skjerpet drift. Dette gjør vi for å fortsatt kunne ivareta vårt ansvar for samfunnskritisk infrastruktur.

Helse og sikkerhet for de ansatte er første prioritet for BKK, og vi gjør omfattende tiltak for å redusere smittefare. For å unngå en oppblussing av smittetilfeller, viderefører vi de smittevernstiltak vi har gjennomført siden mars i år.

Drift av strømnettet blir ivaretatt som før, og våre montører er klare til å rette eventuelle feil i strømnettet.