15 nye lærlinger til BKK

Vi gleder oss til å følge disse ungdommene i 2,5 år som lærlinger i energimontørfaget - frem mot fagprøven.

24. august i år fikk BKK et nytt kull med 15 lærlinger i energimontørfaget. 3 av disse i selskapet BKK Enotek og 12 i BKK Nett.

I fem uker har ungdommene vært gjennom obligatoriske kurs, relevant teori og praktiske øvelser.

- Dette inngår i det store lærlingeprogrammet vi har i BKK Nett, og nå har de fått en introduksjon til de arbeidsoppgavene som de vil møte ute i felten, sier Knut Fossdal Århus, fagansvarlig for lærlingene.

Artikkelbilde

Nå er lærlingene utplassert sammen med sine instruktører for den første perioden av læretiden. De vil få opplæring i å utføre montasje i strømnettet i tråd med gjeldende prosedyrer, regelverk og bransjestandarder. Det er stort fokus på HMS både i opplæringen inne og ute i felt.

Dette blir fremtidens montører som skal bygge viktig infrastruktur i Norge.

Siden 2005 har rundt 130 ungdommer avlagt fagprøve i energimontørfaget hos BKK.

Foto: Lærling Andre Haugstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.