Sikringsskap, strømbrudd

Har du feil i eget elektrisk anlegg?

Sjekk på en enkel måte om du har feil i ditt elektriske anlegg.

Det kan være mange grunner til at du har problemer med strøm i din bolig.

Hvis naboene dine har strøm hos seg, kan årsaken til feilen være hjemme hos deg. Gå gjennom disse to stegene for å lokalisere feilen. Dersom feilsøkingen ikke gir resultater, kan det være en feil hos oss som vi ennå ikke har oppdaget. Vi setter stor pris på at du gir beskjed til kundeservice om dette.

1. Har jordfeilbryteren slått seg ut?
Dersom jordfeilbryteren ikke kan slås på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Deretter skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil (jordfeilbryteren slås ut). Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og så slå på ett og ett elektriske apparat til jordfeilbryteren kobles ut. Feilen ligger sannsynligvis i dette apparatet. Trekk ut kontakten til dette apparatet, slå på jordfeilbryteren, og slå på/skru inn alle sikringer igjen

2. Sjekk hovedsikringene
Skift alle hovedsikringene, enten du har to eller tre. Dersom du har luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på et loft.

Hvis både din bolig og nabolaget er uten strøm, ber vi deg sjekke vårt kart over strømløse området på Vestlandet