Korona og rekordlav kraftpris til tross – BKK er godt rustet for fremtiden

Til tross for et krevende år med både korona og rekordlav kraftpris, har det blitt jobbet godt med mange prosjekter og satsinger som bidrar til at BKK er godt rustet for fremtiden. Årsresultatet ble 1 543 millioner kroner, ned fra 2 265 millioner kroner året før. Statkraft og eierkommunene får 800 millioner kroner i utbytte.

Salg av aksjer i Fjordkraft bidro betydelig til resultatet. BKK solgte aksjer i Fjordkraft for 593 millioner 1. juli i fjor.

Rekordlave kraftpriser
I Bergensområdet (prisområde NO5) falt områdeprisen fra 39,27 euro i 2019 til 9,17 euro i 2020. Prisen var altså bare en tredjedel av gjennomsnittsprisene de siste ti årene. Det gjorde at brutto driftsresultat (EBITDA) for datterselskapet BKK Produksjon falt fra 2033 millioner kroner i 2019 til 892 millioner kroner i 2020. Den lave kraftprisen skyldes at vinteren i fjor var den mildeste noen gang i Vestland. I tillegg kom det veldig mye nedbør og store snømengder i fjellet. Resultatet ble mindre strømforbruk, men mer vannkraftproduksjon, og dermed stupte kraftprisene.

-Fjoråret viste hvor sterkt resultatet vårt svinger med kraftprisene. Vi har forhåndsolgt en del kraft i det finansielle markedet og til industri til fast pris. Denne sikringshandelen bidro til å gjøre resultatet noe bedre. BKK jobber aktivt for å redusere risiko knyttet til fall i kraftprisene, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK (bildet).

Det var også flere lyspunkter i fjoråret: Nettselskapet BKK Nett oppnådde brutto driftsresultat på 547 millioner kroner. BKK-konsernet fikk en betydelig økning i telekom-inntektene som følge av at Enivest ble innregnet i konsernet. Innen dette området økte brutto driftsresultat fra 147 millioner i 2019 til 237 millioner i fjor.

Vil bli størst på elektrifisering
BKK har satt seg et ambisiøst mål om å bli størst på elektrifisering i Norge. BKK jobber nå målrettet med å finne fornybare løsninger som kan utkonkurrere fossile alternativer i stadig flere bransjer. Selv om Norge har verdens reneste energimiks, utgjør elektrisitet bare halvparten av energiforbruket.

- Vår rolle er å legge til rette for gode energiløsninger som gjør det mulig å erstatte fossil energibruk med elektrisitet, enten det er ladeløsninger for transport på land og sjø, utslippsfrie byggeplasser eller elektrifisering av andre næringer, sier Hilland. Hun tror at denne satsingen vil gjøre BKK-konsernet mindre sårbart for svingninger i kraftprisene.

Blant annet har satsingen på landstrøm for skip blitt lagt merke til i hele Europa. Selskapet Plug, som BKK eier sammen med Bergen Havn, har bygget Europas største landstrømanlegg i Bergen. Anlegget er bygget for cruiseskip, offshorefartøy og Hurtigruten. Det har allerede gjort Bergen Havn til en av de grønneste i Europa. I fjor reduserte landstrømanlegget utslippene av CO2 med 8300 tonn, like mye som 4150 bensinbiler slipper ut på et helt år.

- I tillegg til vårt fokus på elektrifisering, så er vi også veldig opptatt av å håndtere kundene våre på en god måte. Vi jobber systematisk hver dag for å øke tilfredsheten hos våre kunder, sier Hilland.

800 millioner i utbytte
Styret i BKK har innstilt overfor generalforsamlingen at det tildeles 800 millioner kroner i utbytte til eierne. I fjor ble det utbetalt 600 millioner kroner i utbytte. BKK eies av Statkraft, 17 kommuner og 2 kommunale kraftlag i Vestland fylke. Den største kommunale eieren, Bergen kommune, får utbetalt 302 millioner kroner i utbytte. Utbyttet til alle eierne framgår av tabellen i slutten av pressemeldingen.

Her kan du lese BKKs årsrapport for 2020


Kontaktpersoner:

Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, tlf. 951 79 731
Rune Indrøy, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BKK, tlf. 905 57 723

UTBYTTE FOR 2020

Eier Utbytte (kr)

STATKRAFT 347 490 560


BERGEN KOMMUNE 302 023 240


ALVER KOMMUNE 27 616 184


ØYGARDEN KOMMUNE 27 415 792


ASKØY KOMMUNE 19 855 056


SUNNFJORD KOMMUNE 18 186 928


TYSNES KRAFTLAG 13 599 576


KVINNHERAD KOMMUNE 7 262 856


KVAM HERAD 7 197 864


VOSS HERAD 5 378 088


FJALER KOMMUNE 4 847 320


AUSTRHEIM KOMMUNE 3 466 240


HYLLESTAD KOMMUNE 3 060 040

VAKSDAL KOMMUNE 2 973 384


ETNE ELEKTRISITETSLAG 2 800 072


GULEN KOMMUNE 2 171 816


SOLUND KOMMUNE 1 938 928


HØYANGER KOMMUNE 931 552


FEDJE KOMMUNE 926 136


MASFJORDEN KOMMUNE 828 648