Montør arbeider i kraftmast

Ny modell vil forenkle nettleien for bedrifter

Den nye nettleiemodellen innebærer en forenkling for BKK Nett sine bedriftskunder.

For kunder med forbruk under 100 000 kWh

Den nye modellen vil være mer rettferdig, fordi den legger den reelle effektbruken til grunn, i stedet for størrelsen på hovedsikringen. Tidligere har en del bedriftskunder betalt høy nettleie fordi de har hatt høy kapasitet tilgjengelig i sikringsskapet, uavhengig av om de har brukt den kapasiteten eller ikke. Nå vil det være den faktiske kapasiteten kunden bruker som legges til grunn.

De fleste næringskunder vil derfor få uendret nettleie, eller en liten reduksjon i nettleien med den nye modellen. For noen bedriftskunder vil denne omleggingen medføre en økning. Dette er kunder som har ujevnt forbruk og høye effekttopper.

Også for bedriftskunder er den nye nettleien delt i et kapasitetsledd og et energiledd. Kapasitetsleddet er et fast beløp per måned etter hvor mye strøm kunden bruker samtidig. Her er det laget en trappetrinnsmodell. Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kilowattimer), og når kunden bruker strømmen. Natt (2200-0600) og helg har lavere energiledd enn dagtid på hverdager.

Fastledd/kapasitetsledd, eks. mva Energiledd øre/kWh, uten avgifter og mva

kWKr/mnd.Kr/årDagNatt og helg
0-21001 20023,5115,51
2-51651 98023,5115,51
5-102803 36023,5115,51
10-153954 74023,5115,51
15-205106 12023,5115,51
20-256257 50023,5115,51
25-501 20014 40023,5115,51
50-751 77521 30023,5115,51
75-1002 35028 20023,5115,51
over 1004 65055 80023,5115,51

For kunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

Dette gjelder ca. 4700 av BKK Nett sine 260 000 kunder. Også for denne kundegruppen vil den nye nettleiemodellen innebære en forenkling. For denne kundegruppen blir de nye satsene slik:

Fastledd kr/årÅrstidEffektledd kr/kW/mnd.Energiledd øre/kWh
10 500Sommer496
Vinter597

Mest stilte spørsmål