Legger om strømkabler for å gi plass til ny bro

Stedet der den nye hengebroen til Sotra skal bygges, ligger i samme område som deler av BKK Nett sin høyspentlinje går mellom Bergen og Øygarden. Dermed må linjen flyttes før ny bro kan bygges.

Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse (riksvei 555) mellom Bergen og Øygarden kommune, kalt Sotrasambandet. For å kunne bygge ny hengebro til Sotra, må dagens luftlinje over fjorden erstattes av et nytt kabelanlegg på strekningen mellom Breivik og Litlesotra stasjon.

Artikkelbilde

(Illustrasjon av ny planlagt bro til høyre i bildet. Foto: Statens vegvesen)

Arbeidet med strekking av seks 420 (300) kV kabler og tre 132 kV kabler er i gang. De nye strømkablene på totalt 4,5 km føres i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik, legges på kabelbroer under Sotrabrua, og føres videre inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Artikkelbilde

I alt 9 strømkabler skal festes under dagens Sotrabru. Arbeidet med strekking av kablene startet i mai 2020, og anlegget settes etter planen i drift i januar 2021.

Da starter rivingen av de ni kraftmastene på denne strekningen.