Aksjesalg preger kvartalsresultatet til BKK

Gevinst fra salg av Fjordkraft-aksjer preger kvartalsresultatet til BKK i tredje kvartal. Aksjesalget bidro til et overskudd på 1041 millioner kroner. Driften i konsernet gikk derimot med 96 millioner kroner i underskudd, vesentlig på grunn av lave strømpriser.

Gevinst fra salg av Fjordkraft-aksjer preger kvartalsresultatet til BKK i tredje kvartal. Aksjesalget bidro til et overskudd på 1041 millioner kroner. Driften i konsernet gikk derimot med 96 millioner kroner i underskudd, vesentlig på grunn av lave strømpriser.

1. juli reduserte BKK sin eierandel i det børsnoterte selskapet Fjordkraft fra 15,23 prosent til 7,59 prosent. Det ga en gevinst på 519 millioner kroner for aksjene som ble solgt. I tillegg medførte aksjesalget en oppskriving av verdien på gjenværende aksjepost i Fjordkraft som ikke lenger klassifiseres som tilknyttet selskap til BKK. Den totale regnskapsmessige gevinsten fra aksjesalget ble dermed 1037 millioner kroner.

Konsernresultatet for tredje kvartal ble på 1041 millioner kroner, som er 899 millioner kroner høyere enn resultatet i tredje kvartal i 2019.

Driften fortsatt i minus
I andre kvartal gikk energikonsernet BKK med 319 millioner kroner i driftsunderskudd. Også i tredje kvartal ga de lave kraftprisene et negativt driftsresultat for BKK, selv om underskuddet ble redusert til 96 millioner kroner.

BKK er landets femte største kraftprodusent, og de lave strømprisene får store utslag.
- Rekordlave strømpriser over et så langt tidsrom gir store negative konsekvenser i regnskapet vårt, og viser at kraftbransjen er utsatt for store svingninger på grunn av både vær/klima og markedssituasjonen på det nordiske kraftmarkedet, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Stor produksjon
Vannkraftproduksjon ved BKKs 38 vannkraftverk var i tredje kvartal 93 prosent høyere enn samme kvartal året før. Den gode tilgangen til vann gjorde at produksjonen kom opp i hele 2,5 TWh i tredje kvartal.

Fyllingsgraden i norske magasin var nær historisk rekord ved inngangen til kvartalet. Og tilsiget fra snøsmelting varte gjennom hele sommeren. Ved utgangen av tredje kvartal (uke 39) var magasinfyllingen for de norske kraftmagasinene på 94,1 prosent, som er 11,6 prosentpoeng over mediannivået.

Lave strømpriser
Kombinasjonen av produksjonspress i Sør-Norge, omfattende arbeid i kraftnettet i Sverige og reparasjon på feil på utvekslingskabler til Danmark har gitt lange perioder med rekordlave kraftpriser i Sør-Norge.

Områdeprisen i Bergen (NO5) var i gjennomsnitt 4,72 euro/MWh, mot 33,23 euro/MWh i samme periode i fjor. Det er en reduksjon i områdeprisen på hele 86 prosent. Inntektene fra energisalg er dermed redusert med 261 millioner kroner, sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

Se Delårsrapport Q3-2020

Kontaktpersoner:
Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, tlf. 951 79 731
Rune Indrøy, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BKK, tlf. 905 57 723