Energimontør Anne-Lene Svendsen i arbeid for BKK Nett

Se hvordan BKK bygger ut strømnettet

De kommende årene vil BKK bygge ut strømnettet for nesten en milliard kroner i året. Dette gir kapasitet i strømnettet til alt fra ladestasjoner til nye bedrifter og arbeidsplasser – og til elektrifisering av samfunnet. Se video!

I første episode av den nye videoserien "Høyspent – på jobb med BKK" kan du følge ansatte i BKK Nett i arbeid med å bygge strømnett til de store samferdselsprosjektene Sotrasambandet og Bybanen i Bergen.

Bygger strømnett i tunell

Energimontør Anne-Lene Svendsen og kollegene hennes har lenge jobbet med å bygge nytt strømnett og nye nettstasjoner i de to nye tunnelene for Bybanen mellom Minde og Fyllingsdalen. Vi følger dem under en hektisk arbeidsuke inne i tunellen rett før sommeren. BKK Nett har benyttet anledningen til å bygge ut mer kapasitet i strømnettet på Minde, der det nå skal skje en storstilt utbygging av både boliger og næringseiendom.

I den første episoden av "Høyspent" møter vi også prosjektleder Roy Hammer som planlegger den videre utbyggingen og omleggingen av strømnettet i forbindelse med det nye Sotrasambandet. BKK Nett har blant annet fjernet de gamle høyspentmastene langs dagens Sotrabro for å gi plass til ny bro og vei. Prosjektet ble landskjent da flere av de opptil 86 meter høye mastene ble sprengt ned på spektakulært vis.

Navet i det grønne skiftet

BKK Nett er Norges nest største strømnettselskap med 260 000 kunder. 450 000 vestlendinger får strømmen levert i stikkontakten av BKK Nett. Nettselskapet verken produserer eller selger strøm, men frakter strømmen fra produsent til forbruker gjennom et strømnett på 22 500 kilometer. BKK Nett har også ansvar for strømstøtteordningen i sitt nettområde, og har så langt betalt ut over 1,5 milliarder kroner til strømkunder på Vestlandet.

Strømnettet som BKK Nett drifter i store deler av Vestland fylke er selve navet i det grønne skiftet. Derfor øker utbyggingstakten til BKK Nett kraftig. I tillegg til det nye strømnettet som BKK Nett selv bygger ut, planlegger Statnett en ny hovedforbindelse i det sentrale strømnettet til Bergensområdet som vil gi økt kapasitet til elektrifisering av samfunnet. Det vil også gi kapasitet til mange nye store grønne industriprosjekter i hele Bergensområdet, ikke minst i store industriområder som Mongstad og Kollsnes.