224 millioner kroner i strømstøtte

BKK Nett har på vegne av staten betalt ut 224 millioner kroner i strømstøtte til 202 837 privatkunder for desember i fjor. I gjennomsnitt fikk hver kunde 1104 kroner gjennom statens kompensasjonsordning.

Statens ordning for å kompensere høye strømpriser innebærer at kundene for desember i fjor får dekket 55 prosent av strømkostnadene over 70 øre pr. kWh pluss mva. Taket for kompensasjonen er 5000 kWh pr. måned. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Ulike prisområde

Norge er delt inn i fem ulike prisområder for strøm. I BKK sitt nettområde, som dekker de fleste kommunene i Vestland fylke, har alle privatkundene som hører til prisområde NO5 fått strømkompensasjon fra staten. De aller fleste av BKK Nett sine kunder i kommuner nord for Sognefjorden tilhører et annet prisområde, og har hatt lavere gjennomsnittlig strømpris enn innslagspunktet for støtteordningen.

Merket på faktura

82 prosent av BKK Nett sine privatkunder får nettleie og strøm på samme faktura fra sitt strømselskap. Disse vil nå se at kompensasjonen fra staten er med som et nytt punkt på fakturaen, og at regningen for strøm og nettleie dermed er redusert. 18 prosent av kundene i BKK Nett får faktura for nettleie direkte fra nettselskapet. En del i denne kundegruppen får mer i kompensasjon enn de skal betale i nettleie, og de vil da få tilbakebetalt penger fra BKK Nett. Beløp på under 100 kroner blir trukket fra på neste faktura.

- Med de høye strømprisene er det ikke rart at folk er spent på hvor mye de blir kompensert. Nå er vi ferdig med faktureringen for desember, og de fleste har allerede mottatt faktura fra oss eller strømselskapet sitt. Det er også mulig å gå inn på mine sider på BKK.no og sjekke hvor mye staten dekker, sier kommunikasjonssjef Svein Ove Søreide i BKK Nett. BKK Nett og de andre nettselskapene i Norge er satt til å gjennomføre kompensasjonsordningen på vegne av Staten.

Her er oversikt over utbetalingene i BKK Nett sitt nettområde:

KommuneTotalt fakturert strømstøtte Antall fakturerte kunderGjennomsnitt pr. kunde
Alver16 924 894 kr13 6061 244 kr
Austrheim 2 050 968 kr1 6461 246 kr
Bergen149 616 484 kr142 4841 050 kr
Bjørnafjorden 12 086 000 kr9 4891 274 kr
Fedje387 563 kr3491 110 kr
Gulen1 469 538 kr1 3121 120 kr
Høyanger226 069 kr1901 190 kr
Kvam88 132 kr 821 075 kr
Kvinnherad5 783 185 kr5 0261 151 kr
Masfjorden1 042 661 kr9511 096 kr
Osterøy4 711 563 kr3 8091 237 kr
Samnanger1 613 101 kr1 3261 217 kr
Vaksdal2 468 918 kr2 0461 207 kr
Øygarden21 825 933 kr17 3491 258 kr
Etne1 909 070 kr1 4531 314 kr
Tysnes1 795 287 kr1 719 1 044 kr
Totalt223 999 366 kr202 8371 104 kr

Mer informasjon om statens kompensasjonsordning finnes her:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/kompensasjonsordning-for-hoye-strompriser/