Montører arbeider i strømnettet

Ny modell vil premiere smart bruk av strømnettet

Når den nye nettleiemodellen innføres 1. juli 2022 vil det lønne seg å jevne ut strømbruken, for eksempel gjennom å lade elbilen sakte om natten.

- Både drift og utbygging av strømnettet er finansiert gjennom nettleien. Vi har store forbrukstopper i strømnettet om morgenen og på ettermiddagene på hverdager. Ved å utnytte strømnettet bedre gjennom å fordele belastningen over hele døgnet, kan vi spare utbyggingskostnader og holde nettleien lavest mulig over tid for kundene. I tillegg vil den nye modellen bety en mer rettferdig fordeling av nettleien, der de som belaster strømnettet mest betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig, sier Atle Isaksen, som er leder for nettforvaltning og utvikling i BKK Nett.

Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan Norge spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vestland har blitt et foregangsfylke for overgang til elbil. Det er veldig bra, men veksten i elbilene skaper -også en kapasitetsutfordring for strømnettet. Det viktigste privatkundene kan gjøre, er å flytte elbil-ladingen til natten. Hvis alle med elbil lader den trygt og sakte om natten, vil mye være gjort, sier Atle Isaksen.

Nettleie delt i to

Fra 1. juli 2022 vil nettleien for privatkundene bestå av to deler, et kapasitetsledd og et energiledd.

Kapasitetsleddet er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm kunden bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å lade elbil om natten.

For beregning av kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnmodell. Gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk, på tre ulike dager i forrige måned, vil avgjøre hva slags trinn du havner i. Tabellen viser trinnene og prisene (avrundet til nærmeste hele krone):

Kapasitetsledd inkl. mva

TrinnkWKr/mndKr/år
Trinn 10-21251500
Trinn 22-52062475
Trinn 35-103504200
Trinn 410-154945925
Trinn 515-206387650
Trinn 620-257819375
  • 15 prosent av BKK Nett sine kunder vil aldri være over trinn 1.
  • 50 prosent av kundene er aldri over trinn 2.
  • 90 prosent av kundene er aldri over trinn 3.
  • Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten (22.00-06.00) og i helgen enn på dagtid hverdager.

Energiledd øre/kWh inkl. avgifter og mva
DagNatt og helg
49,9039,90

Følg med på min side

Kundene kan følge med på eget forbruk gjennom «Mine sider» på nettsidene til BKK Nett, der man kan logge inn med BankID. På «Mine sider» kan du også via en nettleiekalkulator se hva det vil bety for deg med ny nettleiemodell, med utgangspunkt i strømforbruket ditt de siste 12 månedene. Det er også mange andre apper og tjenester som gjør det mulig å følge med på strømforbruket.

Se også temasider hos Energi Norge.

Vil du ha tips om hvordan du kan redusere strømforbruket hjemme? Se nettsidene til Enova.

Her finner du gode tips til trygg bruk av strømnettet:

https://elsikkerhetsportalen.no/

https://www.sikkerhverdag.no/strom

Mest stilte spørsmål