Senker vannstanden i Hamlagrøvatnet for å forebygge flom

NVE har gitt BKK løyve til å starte senking av Hamlagrøvatnet fra 26. august for å ha noe flomdemping i magasinet.

Hamlagrømagasinet er nesten fullt. Ut fra konsesjonstillatelsen skal senking av magasinet ikke starte før etter 1. september. BKK starter en forsiktig senking noen dager før for å ha mer flomdemping i Bergsdalsvassdraget.

Kontaktperson for eventuelle spørsmål er seksjonssjef Kjetil Trovik Midthun, mobil 971 76 881.