BKK-selskapet Plug bygger Nord-Europas første nett av elbåtladere

Høyere kraftpris, lavere vannkraftproduksjon

Fornybarselskapet BKK oppnådde 33 millioner kroner i kvartalsresultatet i andre kvartal i 2021. Det er 212 millioner kroner bedre enn resultatet for andre kvartal i 2020. Områdeprisen økte kraftig sammenlignet med andre kvartal i fjor, mens vannkraftproduksjonen var 20 prosent lavere.

Norge er inndelt i fem prisområder for strøm, og områdeprisen i NO5 (Bergen) var i snitt på rekordhøye 46,30 euro/MWh i andre kvartal i 2021. Går vi ett år tilbake i tid, til andre kvartal i 2020, var områdeprisen rekordlave 4,5 euro/MWh. Til sammenligning var den 37 euro/MWh i andre kvartal i både 2019 og 2018. BKK inngår sikringskontrakter for å stabilisere resultatet.

Mindre snø i fjellene

Lite snø i fjellet der BKK har sin kraftproduksjon, samt lite nedbør gjennom kvartalet, medførte at vannkraftproduksjonen ble redusert med hele 20 prosent. I andre kvartal 2021 produserte BKK 1,4 TWh med vannkraft, mens produksjonen var 1,8 TWh i andre kvartal året før. Akkumulert tilsig var 79 prosent av det normale, mens magasinbeholdningen i BKKs vannmagasiner var betydelig lavere enn på samme tid i fjor.

- I tillegg til at det har vært mindre snøsmelting og lite nedbør i vårt område gjennom sommeren, har det vært lav vindkraftproduksjon i Europa. Norge er tett knyttet til det europeiske kraftmarkedet, og når prisene går opp der, vil det også påvirke de norske strømprisene. Selv om strømprisene har vært høyere enn normalt i dette kvartalet, er det viktig å være klar over at Norge fortsatt har de laveste strømprisene i Europa, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Vil bli størst på elektrifisering 

Et stort arbeid med Jølstra kraftverk ved Førde er snart ferdig, og kraftverket er nå under utprøving. Dette er blant de største nye vannkraftverkene i Norge i år, og BKK har 50/50 eierskap sammen med SFE. Kraftverket vil gi strøm til 12.500 husstander og har løsninger som er godt tilpasset miljøet.

BKK har som ambisjon å bli størst på elektrifisering i Norge. BKK er allerede en av de største aktørene på lading av elbil i Norge. Nå satses det også på lading av elbåt gjennom BKK-selskapet Plug. De første ladestasjonene for elbåter er på plass i Bergen, Oslo og Florø. Det skal bygges et nett av ladere langs norskekysten som skal bane vei for flere elektriske fritidsbåter. Plug er allerede kjent for Europas største landstrømanlegg for skip i Bergen Havn. Det har allerede bidratt til at CO2-utslippene fra havnevirksomheten har blitt kraftig redusert. I fjor ble CO2-utslippene i Bergen havn redusert med 8300 tonn, like mye som 4150 bensinbiler slipper ut på ett år. Til våren vil et tilsvarende anlegg stå klart i Ålesund havn, og også på Nordfjordeid skal BKK-selskapet Plug bygge ut landstrømanlegg. BKK etablerer også selskapet Plug Nord sammen med Nordkraft, Andøy Energi og Trollfjord Kraft, som i fellesskap skal etablere ladeløsninger i havner i Nord-Norge.


BKK jobber også med å gjøre byggeplasser utslippsfrie gjennom satsingen Mobil Energi. Bruken av elektriske anleggsmaskiner øker strømbehovet på byggeplasser. Gjennom å bruke store containere med batterier, vil byggeplassene kunne få den strømkapasiteten de trenger uten at det må legges opp ny og kostbar nettinfrastruktur. Battericontainerne kan også brukes til å erstatte dieseldrevne aggregater.

Les BKKs delårsrapport for 2. kvartal 2021

Kontaktpersoner:
Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, tlf. 951 79 731
Rune Indrøy, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BKK, tlf. 905 57 723