Bilde av farvannsskilt langt sjøkanten

Vi bytter til nye farvannsskilt langs kysten

Arbeidet med å skifte ut gamle farvannsskilt med nye langs kysten og skjærgården i BKKs nettområde, er startet.

Farvannsskiltene varsler omgivelsene om steder der det er en høy- og lavspennings kraftlinje eller sjøkabel.

Grunneiere som har farvannsskilt på sin eiendom, er varslet om arbeidet som vil pågå i hele år.

Har du spørsmål til arbeidet, kan du sende oss en e-post til adressen farvannsskilt@bkk.no

BKK Nett skifter ut gamle farvannsskilt med nye

Utskifting fra gamle til nye farvannsskilt vil pågå i hele år.

| Foto: Amundsen Diving, Morten Amundsen

Fartøy for utskifting av gamle farvannsskilt. Operatør er Amundsen Diving.

Firmaet Amundsen Diving utfører arbeidet for BKK Nett, og en slik båt kan sees i skjærgården.

| Foto: Amundsen Diving