Kjemper mot korona for å sikre strømnettet

Kampen mot koronasmitte og sykdom styrer hverdagen til Vestlandets største fornybarselskap.

BKK har iverksatt en lang rekke tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning til å opprettholde trygg og stabil strømforsyning, kraftproduksjon, fjernvarme og fiber. BKK leverer til helsevesen, offentlige aktører, bedrifter og 425 000 vestlendinger. Selskapet var et av de første i Norge som ga egne ansatte karantene etter feriereiser i land med koronasmitte. BKK opererte en stund med strengere tiltak enn hva myndighetene anbefalte.

Parkeringsplassen foran hovedkontoret på Kokstad er normalt full av biler. Nå er det nesten ingen der. Alle som har mulighet til det, jobber fra hjemmekontor. Til og med 1000 daglige henvendelser til kundesenteret håndteres fra medarbeidere på hjemmekontor.

Sykdom er største trussel
- Vi skal sikre strøm til helseinstitusjoner, bedrifter og hjem til 425 000 vestlendinger. Den største trusselen BKK står overfor med koronapandemien, er hvis vi skulle få så mange syke medarbeidere at vi ikke klarer å løse samfunnsoppgavene i vår region. Derfor er vårt hovedfokus å begrense smitte og holde våre medarbeidere friske, spesielt de som gjennom sine funksjoner er definert som kritisk personell, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK. Daglig har hun beredskapsmøter på video med sine ledere for å styre BKK og selskapets 1200 ansatte gjennom krisen.

Største nettselskap i vest
BKK Nett er Vestlandets største nettselskap, med kunder fra Sunnfjord i nord til Etne i sør. Når det skjer strømbrudd, styres feilrettingen fra BKKs nettsentraler. Montører stasjonert over hele regionen rykker ut for å rette feil, ofte under svært krevende værforhold. Dette er kritisk personell som det er spesielt viktig for BKK å holde friske. Det samme gjelder kritisk personell som drifter selskapets kraftverk, fibernett og fjernvarme.

- Vi er avhengige av operativt mannskap ute i felten. Vi gjør gode risikoanalyser. Alt handler om å unngå sykdom i størst mulig grad. Vi har nå også laget en intern app der alle medarbeidere skal registrere løpende om de er friske, syke eller i karantene. Dermed har vi også god oversikt, sier Jannicke Hilland.

Dersom store deler av ansatte i et geografisk område skulle bli syke, har BKK planer for å sette inn mannskap fra regioner i BKK for å sikre strømforsyningen.

For å redusere smittefaren blir noen arbeidsoppgaver satt på vent
- Eltilsyn hos privatpersoner vil ikke bli utført inntil videre, men vi oppsøker bedrifter og byggeplasser, selvsagt i henhold til nasjonale retningslinjer for den situasjonen vi er i og våre egne risikoanalyser. En rekke vedlikeholdsoppgaver og arbeid som ikke er kritisk, blir også satt på vent. Dette gjør vi både for å hindre spredning av koronaviruset i samfunnet, og for å begrense spredningen inn i vår egen organisasjon, forteller Hilland.

Hver eneste dag får BKK-ansatte oppdatert informasjon på selskapets interne informasjonskanal om tiltak som iverksettes og hendelser knyttet til pandemien. BKK har nå også opprettet en egen informasjonstelefon for ansatte som har behov for noen å snakke med, der de kan få råd og støtte fra HR-avdelingen.