Forhåndssalg sikret kvartalsresultatet til BKK

Et fall i kraftprisen på 67 prosent på ett år gjør at kraftinntektene til BKK falt kraftig i første kvartal i 2020. Kvartalsresultatet til energiselskapet sikres av forhåndssolgte kraftkontrakter.

Kvartalsresultatet for BKK ble 603 millioner kroner, mot 611 millioner kroner i første kvartal i 2019.

Les delårsrapport 1. kvartal 2020

Mens spotprisen i BKK sitt område i første kvartal i 2019 var på 46,8 øre/kWh, falt den til 15,4 øre/kWh i første kvartal i år. Dermed falt også resultatet fra kraftproduksjonen til BKK med hele 228 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor. I løpet av første kvartal i år falt faktisk områdeprisen på strøm med dramatiske 80 prosent, fra 30,5 øre/kWh 1. januar til 6,1 øre/kWh 31. mars.

For BKK Varme skapte lavere kraftpris en reduksjon i resultatet på 25 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2019.

Flere grunner til prisfall

Årsaken til det kraftige prisfallet på kraft er sammensatt. Rekordstore nedbørsmengder mange steder i Norge har gitt høy produksjon og store reserver i magasiner og i form av snø i fjellene. Den milde vinteren har i gitt lavere strømforbruk. I tillegg har vindkraft-produksjonen i Norden vært stor.

- Vi må langt tilbake for å finne en så lav kraftpris i spotmarkedet. Vannkraftproduksjon er BKKs viktigste inntektskilde, og derfor får det store prisfallet et dramatisk utslag på våre regnskaper. Vi vil fortsette arbeidet med lønnsomhet i konsernet, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Forhåndssalg endret bildet

BKK har en sikringsstrategi som innebærer at selskapet har solgt en del av kraftproduksjonen sin på forhånd med en avtalt pris. I perioder med svært lave priser på spotmarkedet, slår disse forhåndssolgte kraftkontraktene positivt ut på regnskapet. Det forbedret kvartalsresultatet med 325 millioner kroner.

Merker korona-effekten

BKK merket også en negativ effekt av korona-nedstengningen i flere av sine datterselskaper. Entreprenørselskapet BKK Enotek er et av selskapene som har opplevd fall i omsetning og resultat.

- Vi er fortsatt i beredskap på grunn av korona. Samtidig har vi et sterkt fokus på å gradvis normalisere virksomheten. Jeg vil berømme de ansatte for en utrolig innsats i det som har vært en krevende tid for alle, sier Hilland.

Vil sette fart på overgangen til nullutslipp

Sammen med flere andre partnere vurderer BKK en storsatsing innen hydrogen som både vil gi klimaeffekt, nye arbeidsplasser og kan bidra til å sette fart på økonomien. BKK har god dialog med Statnett for å ivareta forsyningssituasjonen inn til Bergensregionen og imøtekomme et økende kraftbehov.

- Elektrifisering er den raskeste og billigste måten å kutte klimagassutslipp på i Norge, og Bergensregionen ligger langt fremme. Elektrifisering og industriutvikling basert på ren energi gir ikke bare reduserte klimagassutslipp, men også nye arbeidsplasser, sier Hilland.

Kontaktpersoner:
Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, tlf. 951 79 731
Rune Indrøy, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BKK, tlf. 905 57 723