BKK Nett AS har endret navn til BKK AS

BKK Nett AS har forenklet selskapsnavnet sitt og heter nå kun BKK AS. Dette er en naturlig konsekvens av det myndighetspålagte skillet mellom nettselskap og øvrig virksomhet, og en forenkling overfor kunder og interessenter. Endringen har ingen praktisk betydning for nettkundene.

Du trenger ikke foreta deg noe
Justeringen av selskapsnavn er en naturlig konsekvens av det myndighetspålagte skillet mellom nettselskap og øvrig kommersiell virksomhet innen energibransjen. Samtidig er navneendringen en forenkling overfor kunder og andre interessenter.

Selskapet beholder det samme organisasjonsnummeret og derfor har denne endringen ingen praktisk betydning for nettkundene. Avtalegiro og eFaktura vil være upåvirket.

Vi har fremdeles samme organisasjonsnummer, logo, epostadresser, telefonnumre, kontonummer og nettside (bkk.no). Det er kun selskapsnavnet som er justert.