Førdefjorden Energi slås sammen med BKK Varme

Førdefjorden Energi fusjonerer med BKK Varme 31.12.2020 og blir en del av Vestlandskonsernet BKK. Daglig leder Aleksander Frøyen ser frem til et større fagmiljø, et bredere spekter av energiløsninger for kundene og nye muligheter for vekst i regionen.

BKK har vært eier i Førdefjorden Energi siden åpningen av anlegget i 2018, og overtok Sunnfjord Energi sin eierandel som en del av fusjonen mellom de to energiselskapene. Sunnfjord kommune selger nå den siste eierandelen på 4,7 % til BKK, og Førdefjorden Energi slås sammen med selskapet BKK Varme.

Førdefjorden Energi er et selskap som bruker fjordvarme som energikilde. Via varmepumpene i energisentralen gir dette varme- og kjøle-produksjon i store deler av Førde. Førdefjorden Energi leverer i dag vannbåren varme og kjøling til Førde sentralsjukehus og andre større bygg i byen. Selskapet har i dag to ansatte som fra nyttår blir en del av BKK, daglig leder Aleksander Frøyen og driftsleder Helge Stølsvik.

- Vi gleder oss til å bli en del av et større fagmiljø. Etter fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK ble vi stående litt alene. Det er derfor positivt at vi nå får tilgang på ny kompetanse og en større bredde av energiløsninger gjennom BKK-systemet, sier Aleksander Frøyen, daglig leder i Førdefjorden Energi.

Artikkelbilde
Bildet: Førdefjorden Energi leverer i dag vannbåren varme og kjøling til Førde sentralsjukehus og andre større bygg i byen. På bildet ser man hele distribusjonsanlegget (grønn linje)

Øystein Haaland er administrerende direktør i BKK Varme. Han ønsker de to ansatte velkommen og ser lyst på fremtiden til regionen.

- Jeg synes dette er veldig spennende. Med dyktige medarbeidere i Førde, kan vi nå nye markeder med våre produkter. Det skjer mye i Førde for tiden, og vi vil gjerne bidra til å tilrettelegge for videre vekst. Vi ønsker å vokse i Sogn og Fjordane med utgangspunkt i Førde, sier Øystein Haaland.

Sammenslåingen mellom de to energiaktørene vil skape positive effekter begge veier. I tillegg til en mer effektiv organisering av administrative prosesser som fakturering og kundekommunikasjon, er kompetansen i Førde gull verdt for BKK.

- Anlegget i Førde har likheter med et stort energianlegg som BKK og AF-gruppen skal bygge for Forsvarsbygg på Haakonsvern i Bergen. I dette prosjektet vil vi dra med oss verdifull erfaring fra Førdefjorden Energi, sier Øystein Haaland.

Førdefjorden Energi har investert 160 millioner kroner i et fjordvarmenett med en topp moderne energisentral på Øyrane. Ferdig utbygd skal det kunne levere over 30 GWh, som tilsvarer varmeforbruket til over 12.000 boliger. Når selskapet blir en del av BKK-konsernet åpner det opp for nye infrastruktur- og energiløsninger, som kan bidra til vekst og etablering i Sogn og Fjordane.

BKK er en av Norges største operatører innen hurtiglading og leverer ladeanlegg til borettslag, sameier og næringsbygg i hele landet. Selskapet bygger landstrømanlegg for cruiseskip, ferger og oppdrettsanlegg, i tillegg til ulike energiløsninger som fjernvarme, utslippsfrie byggeplasser, kjøling, bioenergi- og solcelleanlegg. BKK har også en stor hydrogensatsing sammen med Equinor og franske Air Liquide, samt en telekomvirksomhet som dekker store deler av Sør-Norge gjennom selskapets nye fiberstamnett.

Artikkelbilde
F.v. Aleksander Frøyen, daglig leder i Førdefjorden Energi, Øystein Haaland, administrerende direktør i BKK Varme