De ledige tomtearealene sør for raffineriet på Mongstad skal brukes til ny grønn industri. Utfordringen er kapasitet i strømnettet. Nå går Statnett og BKK sammen om å finne nye innovative løsninger for å øke kapasiteten i industriområder som Mongstad og Kollsnes.  Foto: Screen Story/BKK

BKK og Statnett vil ta i bruk nye metoder for å gi strøm til flere kunder

Statnett og BKK inngår forskningssamarbeid med mål om å tilknytte flere nettkunder i bergensregionen. Målet er å finne minst 50 MW ledig kapasitet i strømnettet i løpet av et par år.

Hovedbilde: De ledige tomtearealene sør for raffineriet på Mongstad skal brukes til ny grønn industri. Utfordringen er kapasitet i strømnettet. Nå går Statnett og BKK sammen om å finne nye innovative løsninger for å øke kapasiteten i industriområder som Mongstad og Kollsnes.

| Foto: Screen Story/BKK

- For å nå målet om nullutslippssamfunnet og legge til rette for nye grønne arbeidsplasser må vi som nettselskap utnytte det nettet vi allerede har ved å ta i bruk ny teknologi. Derfor er vi veldig glad for at Enova vil støtte arbeidet med å se på mulige løsninger som kan gjøre oss i stand til å knytte flere aktører til nettet tidligere, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen.

- I vår region er det dessverre mange industriprosjekter som står på vent fordi det ikke er kapasitet i strømnettet til den forbruksveksten som industrietableringen skaper. Inntil hovedstrømnettet inn til Bergensregionen er styrket, er det derfor svært viktig at vi ser etter nye løsninger ved å bruke ny teknologi og nye forretningsmodeller. Gjennom dette prosjektet prøver vi å gjøre verktøykassen større, til glede for kundene våre, sier administrerende direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

I tillegg til BKK og Statnett bidrar også Vestland fylkeskommune inn i forskningsprosjektet.

- Enova valgte å gi konseptutredningsstøtte til prosjektet fordi det tar tak i en viktig samfunnsutfordring, hvordan skaffe nok elektrisitet til omleggingen. Økende elektrifisering og ny næringsutvikling skaper økt etterspørsel etter strøm. Å finne frem til de beste lokale løsningene kan bidra til å øke kapasiteten raskt slik at Norge når utslippsmålene, sier seniorrådgiver Monica Berner i Enova.

Vil vurdere flere virkemidler

I prosjektets første fase jobbes det med å kartlegge alle mulige løsninger for å finne ledig kapasitet. Blant annet utredes mulighetene innenfor batteri og solceller, produksjon og lagring, fleksibilitetskjøp, sensorteknologi, automatiserte beslutninger, kunstig intelligens og algoritmer, markedsløsninger, virkemidler og forretningsmodeller.

Deretter er planen å kjøre en eller flere piloter for å teste disse løsningene som et midlertidig tiltak fram til Statnett og BKK Nett har gjennomført tiltak i strømnettet.

Piloten vil fokusere på områdene innenfor Kollsnes og Monstad/Lindås da dette er områder hvor flest kunder står i kø for å knytte seg til nettet.

Stort behov for mer nettkapasitet i bergensregionen

Planer om nytt elektrisk forbruk i bergensregionen har mer enn doblet seg de siste par årene, og det foreligger nå planer om nærings- og industriplaner i underkant av 3000 MW nytt forbruk. De aller fleste planene er planlagt ytterst mot kysten der nettet er svakest.

Med dagens kapasitet i strømnettet er det ikke mulig å realisere alle disse planene. For å øke kapasiteten i området, har Statnett i samarbeid med BKK Nett iverksatt flere tiltak for å øke kapasiteten i strømnettet. Det mest kraftfulle som er foreslått er å bygge en tredje strømforbindelse til Kollsnes fra Samnanger eller Modalen. I tillegg er oppgradering av eksisterende nett til 420 kV i gang. Likevel tar slike prosesser tid, og de første tiltakene som vil gi økt kapasitet i nettet er forventet å være fullført i 2026.

Viktig kunnskap som også kan benyttes andre steder i landet

- Dette prosjektet er ikke bare viktig for bergensregionen, men det vil også gi oss kunnskap for hvordan vi kan løse de samme utfordringene vi ser flere steder i landet, forklarer Borgen.

Statnett har siden 2018 mottatt søknader om tilknytning på 15000 MW i hele landet. Det er kapasitet i dagens nett til å knytte til en tredjedel. For å knytte til det resterende forbruket må det gjennomføres tiltak i nettet.

Konseptutredningen støttes av Enova og varer frem til mars 2022.