Konsernsjef med BKK-hjelm

Vår ambisjon er å bli den største aktøren på elektrifisering i Norge

BKK er allerede godt i gang med elektrifisering av en rekke sektorer, og jobber mot et nullutslippssamfunn. – Vi har ambisjon om å bli den største aktøren i Norge på elektrifisering, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Norge har verdens reneste energimiks. Likevel utgjør fossile energikilder omtrent 50 prosent av energiforbruket. Elektrifisering gir raske og lønnsomme utslippskutt og er svaret på den nødvendige omstillingen vi skal gjennom for å nå klimamål og bli et nullutslippssamfunn. Samtidig som det skapes verdier og nye arbeidsplasser.

Les også: Derfor bør Norge ha en elektrifiseringsstrategi

Størst på elektrifisering

Det er bakgrunnen for at fornybarselskapet BKK har en ambisjon om å bli den største norske aktøren på elektrifisering. Selskapet har allerede vært tidlig ute med elektrifisering av transportsektoren på land og til sjøs og bygg- og anleggsbransjen.

- BBK’s mål om å bli størst i Norge på elektrifisering handler helt enkelt omat vi vil være med på utviklingen av en bærekraftig fremtid, som er fornybar, elektrisk og digital- Samtidig som det skapes verdier, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Hun understreker at selskapet kombinerer klimaansvar med lønnsomhet.

- Vannkraften er ryggraden i vår virksomhet, og vi har kunnskap om hvordan samfunnet raskere kan ta overgangen til elektrisitet fra fornybar energi. I løpet av de neste 20 årene vil vi se en kraftig vekst i nullutslippsløsninger, og vi kombinerer vårt klimaansvar med å utvikle lønnsom, ny forretning, sier Hilland.

Slik skal de bli størst

Konsernsjefen forteller at BKK allerede har en sterk posisjon innenfor elektrifisering av transportsektoren, og mener dette utgangspunktet er viktig for å nå målet om å bli den største aktøren i Norge på elektrifisering.

- Det er et ambisiøst mål som samtidig er realistisk. Vi er allerede er godt igang, sier Hilland.

Blant annet skal følgende tiltak bidra til at BKK når det ambisiøse elektrifiseringsmålet:

  • BKKs satsing på hurtiglading er bygget fra lokal via regional til en nasjonal satsing. Nå tas læringen videre til satsing i utlandet. En slik satsing er en forutsetning for å være den største aktøren i Norge innen elektrifisering.
  • Fortsette satsingen på landstrøm til skip gjennom selskapet Plug. Plug tilbyr i dag landstrøm på en rekke kaier i Bergen havn, der de også har bygget ut Europas største landstrømsannlegg for cruiseskip.
  • Tilrettelegger for lading i borrettslag, sameier- og næringseiendom i samarbeid med Hafslund Eco.
  • Utvikle digitale, brukervennlige kundeløsninger og ta i bruk data for ny forretningsutvikling.
  • Aktivt jobbe for rammebetingelser som legger til rette for elektrifisering av industrien.
  • Utvikle mobile energiløsninger for å muliggjøre nullutslipp på byggeplasser.
  • Vurdere oppkjøp, finansiering og andre samarbeidsmodeller for å sørge for hurtigere vekst.
  • Utvikle konsepter for utbygging og service knyttet til elektrifisering.

Flytende, grønt hydrogen til skip

Som ledd i elektrifiseringen av Norge er BKK engasjert i grønt hydrogen. Sammen med Equinor og Air Liquide er BKK i front for et nytt initiativ som skal bygge en komplett forsyningskjede for flytende, grønt hydrogen til den maritime industrien.

- Hydrogen spiller en sentral rolle i elektrifiseringen, og det er lansert offensive hydrogenstrategier i EU, samtidig som norske myndigheter varsler en storstilt satsning. Det trengs nullutslippsdrivstoff for fremdrift i maritim næring og for industri om vi skal nå utslippsmålene, sier Hilland.

Målet er å gjøre flytende grønt hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen 2024.