Slik blir den nye nettleiemodellen

1. juli i år innfører BKK Nett en ny prismodell for nettleie som vil premiere smart bruk av strømnettet, og samtidig skape en mer rettferdig fordeling mellom kundene.

- Både drift og utbygging av strømnettet er finansiert gjennom nettleien. Vi har store forbrukstopper i strømnettet om morgenen og på ettermiddagene på hverdager. Ved å utnytte strømnettet bedre gjennom å fordele belastningen over hele døgnet, kan vi spare utbyggingskostnader og holde nettleien lavest mulig over tid for kundene. I tillegg vil den nye modellen bety en mer rettferdig fordeling av nettleien. De som belaster strømnettet mest betaler noe mer i kapasitetsledd enn de som bruker lite strøm samtidig, sier Atle Isaksen, leder for nettforvaltning og utvikling i BKK Nett.

Lad elbil om natten

Ved å flytte lading av elbiler til natten, kan Norge spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Vestland har blitt et foregangsfylke for overgang til elbil. Det er veldig bra, men veksten i elbilene skaper også en kapasitetsutfordring for strømnettet. Det viktigste privatkundene kan gjøre, er å flytte elbil-ladingen til natten. Hvis alle med elbil lader den trygt og sakte om natten, vil mye være gjort, sier Atle Isaksen.

Det er Olje- og energidepartementet som har besluttet forskriftsendringen som gjør at alle nettselskap i Norge skifter prismodell fra 1. juli. Hensikten er å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet. BKK Nett vil ikke kreve inn mer i nettleie totalt fra sine kunder, det er bare fordelingen mellom kundene som endres. Det er myndighetene (RME) som setter taket for hvor mye nettselskapene kan kreve inn i nettleie.

Bedre forankret modell

Etter mye debatt om innføring av ny nettleie i fjor høst, har nå en rekke nettselskaper og organisasjoner samlet seg om en felles utforming av den nye nettleiemodellen. Organisasjonene som har bidratt sammen med nettselskapene og Energi Norge er Huseierne, NBBL, Norsk Elbilforening, NAF, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Elektroforeningen, Byggevareindustriens Forening, Solenergiklyngen, Norsk solenergiforening, Naturvernforbundet, Zero, Bellona, WWF og Greenpeace.

- Det er viktig at en ny prismodell for nettleie har bred tilslutning og tillit i samfunnet. Derfor er vi svært fornøyd med at organisasjoner som representerer forbrukerne, miljøbevegelsen og næringslivet har blitt enig med nettselskapene om detaljene i den nye modellen, sier Svein Ove Søreide, kommunikasjonssjef i BKK Nett.