BKK inngår strategisk samarbeid med GE

BKK Produksjon skal systematisere og standardisere data om tilstanden i kraftverkene. Gjennom et samarbeid med GE Renewable Norway AS vil BKK få et bedre system for å vurdere risiko for funksjonssvikt opp mot kostnader ved utbedring og hvor viktig det er å ha anlegget tilgjengelig.

- Vi har rom for å ta større risiko for feil på systemer som ikke er kritiske og der vi har reservedeler på lager. Fremover vil vi også bruke mindre tid på å kontrollere at ting i orden og mer tid på fikse det som faktisk trenger utbedring, sier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.

Analyserer 30 kraftstasjoner

Prosjektet er beregnet til å gi rundt åtte millioner kroner årlig i økt lønnsomhet gjennom å redusere planlagt vedlikehold, skyve på investeringer og øke inntektene som følge av redusert utetid.

I sommer startet arbeidet med å designe et systemoppsett sammen med GE, som er valgt til strategisk partner i arbeidet og leverer system og programvare. Rundt juletider skal systemet være klart for å tas i bruk. Det er satt av to år til å innføre systemet.

Vil se hele virksomheten i sammenheng

Som en del av prosjektet skal BKK Produksjon gjennomføre analyser av 30 kraftstasjoner for å vurdere riktig kombinasjon av vedlikehold, instrumentering og reservedeler til hvert anlegg. I tillegg skal tilstanden settes på viktige komponenter i kraftverkene. BKK har en samlet kraftproduksjon på 7,5 TWh årlig.

- Hensikten med prosjektet er at vi skal se hele virksomheten vår i sammenheng og være opptatt av hele levetiden for alt vi er satt til å forvalte. Gjennom strategiske risikovurderinger vil vi styre hvilke tiltak som skal prioriteres, sier Osvoll.

Begeistret over samarbeidet

Pascal Radue, konsernsjef i GE Hydro Solutions, er glad for avtalen med BKK.

- Siden vår reise med BKK begynte, har vi tegnet et digitalt veikart sammen og en løsning som vil hjelpe BKK med å møte de mest presserende utfordringene. Jeg er begeistret over visjonen til Olav Osvoll og teamet hans i BKK, og ser frem til at våre to selskaper skal gjennomføre dette banebrytende digitaliseringsprosjektet, sier Radue.