Kraftmaster i snødekte Nesheimsfjellet

Fra årsskiftet kan du redusere nettleien

Fra 1. januar 2022 innfører BKK Nett en ny prismodell for nettleien som vil premiere smart bruk av strømnettet. For det store flertallet av kunder blir nettleien lavere eller uendret. De som er flinkest til å fordele strømbruken, kan spare en tusenlapp i året.

- Den gode nyheten fra årsskiftet er at kundene kan redusere nettleien med enkle grep. Unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig, fordi alt dette trekker mye strøm. Bruk strømkrevende apparater etter hverandre, ikke samtidig. Elbiler kan trygt lades om natten, så lenge du bruker en godkjent ladekontakt. Men ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten mens du sover. Det er viktig å følge alle råd om trygg bruk av strømnettet, sier Atle Isaksen, leder for nettforvaltning og utvikling i BKK Nett.

Slik blir prisendringene
BKK Nett har beregnet hvordan den nye ordningen vil slå ut i pris hvis forbruket er relativt likt som i dag. Privatkunder med et forbruk på 10 000 kWh i året ligger an til å få en reduksjon i nettleien på ca. 6 prosent. De som bruker 20 000 kWh får omtrent uendret nettleie, mens privatkundene med forbruk på 30 000 kWh får en reduksjon på ca. 3 prosent. Dette er beregninger av bare nettleie, uten avgifter til staten. I tabellen viser vi årlig kostnad både med og uten statlige avgifter.

PRISEKSEMPELLeilighet (10 000 kWh)Rekkehus (20 000 kWh)Enebolig (30 000 kWh)
Pris i 2021 eks. avgifter3 280 kr4 920 kr6 560 kr
Pris i 2022 eks. avgifter3 080 kr4 940 kr6 340 kr
Pris i 2021 inkl. avgifter6 311 kr10 573 kr14 834 kr
Pris i 2022 inkl. avgifter*5 658 kr9 790 kr13 348 kr

*Forslaget til endring av elavgift fra 1.1.2022 fra regjeringen er lagt til grunn


Gjennom å jevne ut strømforbruket, kan privatkunder oppnå en større reduksjon enn det som er vist i tabellen. For mange er det mulig å spare inntil en tusenlapp i nettleie på å jevne ut strømforbruket i husholdningen. Kundene vil også få billigere nettleie om natten fra 22-06 og i helgen.

De som risikerer en økning i nettleien neste år, er kunder med ujevnt forbruk som bruker mye strøm i korte perioder. Kunder som bruker veldig lite strøm får også en økning. Dette gjelder blant annet kunder i blokk, som i dag har noe lavere fastledd enn andre husholdningskunder. Også kunder med små anlegg i for eksempel naust får en økning. Årsaken er at den faste delen av nettleien øker.

Det vil være mulig å følge med på eget forbruk gjennom «Min side» på nettsidene til BKK Nett, der man kan logge inn med BankID. Det er også mange apper og tjenester som gjør det mulig å følge med på strømforbruket løpende.

Besluttet av myndighetene
Det er Olje og energidepartementet som har besluttet forskriftsendringen som gjør at alle nettselskap i Norge skifter prismodell 1. januar 2022. Hensikten er å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet. BKK Nett vil ikke kreve inn mer i nettleie totalt, det er fordelingen som endres. Det er myndighetene (RME) som setter taket for hvor mye nettselskapene kan kreve inn i nettleie.

- Strømnettet er et stort spleiselag der de årlige kostnadene i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte strømnettet bedre gjennom å fordele belastningen over hele døgnet, kan vi spare utbyggingskostnader, og dermed holde nettleien lavest mulig over tid for kundene, sier Atle Isaksen.

BKK Nett har allerede en av landets laveste nettleier, og prisene har vært uforandret de siste fire årene. Kostnadene til å drifte det 22 000 kilometer lange strømnettet øker, men BKK Nett øker likevel ikke prisene fra nyttår.

For priser og mer info