Fornøyd kunde

Du får kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for de høye strømprisene som gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2023. I denne perioden vil du få deler av dine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Les mer om kompensasjonsordningen hos NVE.

Kort fortalt er ordningen slik at dersom den gjennomsnittlige månedsprisen for strøm går over 70 øre per kilowattime, vil staten spleise på kostnadene med strømkundene. Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2023.

Ordningen gjelder for kunder med næringsgruppe bolig, det vil si alle private husholdninger (ikke hytter). Du kan søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket. Under «fanen» bygninger  finner du næringsgruppe.

Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Du trenger ikke å gjøre noe for å få kompensasjon. Kompensasjonen vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Bakgrunnen for strømstøtten kan du lese på regjeringens sider.

Støtte til boligselskaper

Les om strømstøtte til borettslag og sameie på nve.no.

Borettslag og sameie vil også få utbetalt støtte via nettleiefakturaen. Dette vil skje automatisk, men siden nettselskapet ikke kjenner til antall boenheter knyttet til felles strømmålere i det enkelte borettslag eller sameie, blir støtten utbetalt for hele forbruket. Styrene i boligselskapene har derfor plikt til å kontrollere at støtten de mottar, ikke overstiger de maksgrensene som er satt i forskriften. Det er to forhold som må kontrolleres:

  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5000 kWh per boenhet.

Dersom boligselskapet har mottatt for mye i støtte, eller eventuelt ikke har mottatt støtte, skal informasjon om dette meldes inn til BKK Nett. Dette gjør dere ved å logge inn på Mine sider og sende oss en melding derfra. I denne meldingen ønsker vi at det oppgis:

  • Målepunktid dette gjelder for
  • Hvor stor andel av oppvarmet areal som benyttes av andre enn husholdningene, dersom denne andelen overstiger 20%
  • Antall boenheter, dersom dere mottar støtte for forbruk som overstiger 5000 kWh per boenhet