Høyspentmast i vinterlandskap

Utbygging av strømnettet må gå raskere

Flere grønne industriprosjekter settes på vent på grunn av dårlig kapasitet i strømnettet i Bergensregionen (se video).

Kommuner og industriaktører i regionen ber regjeringen om å finne raskere løsninger, slik at det grønne skiftet ikke blir forsinket. BKK mener at det må satses mer på utbygging av strømnettet i Norge.