BKK setter inn tiltak mot flom i flere vassdrag

Det er varslet mye regn de neste dagene, og flere vannmagasin har nå overløp. BKK har derfor iverksatt tiltak for å redusere risiko for flom, blant annet i Bergsdalen.

- Produksjonen av vannkraft går for fullt, og vi forhåndstapper nå også vann for å få en buffer mot de store nedbørsmengdene som kommer. I Bergsdalen senker vi vannstanden i Hamlagrøvatnet ved å tappe fra Dyrastegen. For oss er dette tapt vann som går utenom turbinene i kraftstasjonen på Kaldestad. Vi har likevel valgt å gjennomføre tiltaket for å være best mulig rustet til de store nedbørsmengdene som er varslet de neste dagene, sier divisjonssjef John Håkon Andersen i BKK.

Mandag denne uken begynte BKK tapping av rundt 30 000 liter vann i sekundet i Dyrastegen. Bekkeinntakene i Songrø, Breisett og Torfinnstjønni er også lagt tilbake til sine naturlige løp for å få mindre vann ned Bergsdalen.

De tiltakene som nå blir iverksatt i vassdragene vil kunne medføre at elveløp som normalt er tørrlagt vil kunne få høy vannføring.

Regulerte vassdrag demper flomtoppene

Nedbørsmengdene er større enn tidligere prognoser tilsa. Det er ventet en nedbørstopp på søndag denne uken.

Vannmagasinene var fylt godt opp fra før på grunn av mye snøsmelting i sommer. Det er nå overløp på demninger i flere vassdrag, og BKK har gjort tiltak i Matrevassdraget, Eksingedalsvassdraget, Bergsdalsvassdraget, Samnangervassdraget og Modalsvassdraget for å redusere fare for flom. BKK følger situasjonen fortløpende for å vurdere behovet for ytterligere tiltak.

- Regulerte vassdrag gir oss en fordel når det gjelder demping av flommer. Vi kan bruke magasinene som buffer og dermed redusere flomtoppene sammenlignet med situasjonen i uregulerte vassdrag, forteller Andersen.