BKK Enotek drifter en rekke gatelys på Vestlandet

BKK Enotek drifter og vedlikeholder mer enn 100 000 gatelys på oppdrag for offentlige og private kunder, og setter stor pris på tips fra forbipasserende.

Har du oppdaget et mørkt gatelys på Vestlandet og ønsker å gi beskjed om dette? Gå til vår kartbaserte feilmeldingsløsning for å markere hvilket lyspunkt dette gjelder.


I kartet ser du hvilke gatelys vi drifter i dag. Dette endrer seg hele tiden. Dersom det aktuelle gatelyset ikke er markert med grønt eller blått i kartet, er det noen andre som tar seg av driften av det. Ta i så fall kontakt med eieren av lyset. I tabellen under ser du en oversikt over hvem dette typisk kan være.

De fleste steder reparerer vi lyset innen 30 dager, men noen steder vil det ta lengre tid. Denne tiden avtales i dialog med vår oppdragsgiver.

OmrådeEier av gatelys
Riks- eller europaveier Statens vegvesen
FylkesveierFylkeskommune
Kommunale veierKommune
Private veier og eiendommer Grunneier, borettslag