Har du penger tilgode hos oss?

En del av våre nettkunder har på grunn av ordningen med strømstøtte et beløp til gode på sin nettleiefaktura. Noen av disse mangler vi et registrert kontonummer på.

Nettselskapene har fått i oppdrag å håndtere ordningen for strømkompensasjon som regjeringen har vedtatt, og det medfører at du får deler av dine strømutgifter tilbakebetalt via nettleien.

Vi mangler kontonummer til en del av våre nettkunder slik at vi kan utbetale beløpet.

Du kan trygt registrere ditt kontonummer ved å logge deg inn med BankID på Mine Sider på BKK.no.

Velg "Endre kontonummer" og legg inn det kontonummeret du ønsker utbetalingen til.

Vi fikser resten!