Bergen kommune og BKK skal utvikle utslippsfrie byggeplasser

Anleggsmaskiner står for 13 prosent av klimagassutslippene i Bergen. Etat for utbygging i Bergen kommune samarbeider med BKK om å utvikle de to første utslippsfrie kommunale byggeplassene.

Erfaringene fra pilotprosjektene i samarbeidsavtalen mellom kommunen og BKK skal brukes til å fjerne utslipp av klimagasser fra alle byggeplasser.

Målet er nullutslipp
- Byrådet vil at alle byggeplassene våre skal være utslippsfrie innen 2025, og ikke bare fossilfrie. Dersom vi klarer å få ned utslippene i bygg og anlegg, vil det ha mye å si for målet om å få ned de samlede klimagassutslippene, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn (t.v. på bildet oppe).

Etat for utbygging er en av de største byggherrene på Vestlandet. Etaten har inngått en forskings- og utviklingsavtale med BKK for å gjennomføre to pilotprosjekter der byggeplassene skal være utslippsfrie. En vesentlig faktor for å få ned utslippene er å gjøre byggeplassene elektriske. Prosjektleder for BKKs arbeid med utslippsfrie byggeplasser, Camilla Moster, sier at byggebransjen er et viktig satsingsområde for BKK.

Skal finne gode energiløsninger
- BKK skal bistå med kompetanse for å legge til rette for en god energiløsning på byggeplassene med blant annet ladeløsninger, batteri og termisk energi. Det skal sikre at strømnettet blir utnyttet bedre og vil redusere behovet for å bygge nye strømledninger når en økende andel av anleggsmaskinene skal gå på strøm, sier Moster.

Bildetekst: Direktør Willy-André Gjesdal i Etat for utbygging og prosjektleder i BKK, Camilla Moster. Arbeidet med Midtbygda sykehjem skal bli utslippsfritt. Like ved har kommunen i dag et annet byggeprosjekt som ikke har de samme kravene til nullutslipp.

BKK som er Vestlandets største produsent av fornybar energi, leder et PILOT-E prosjekt der ni partnere jobber sammen for utslippsfrie byggeplasser. Moster mener det er viktig at de store utbyggerne setter krav til nullutslipp.

- Det er veldig positivt at Bergen kommune viser vei med disse to pilotene. Det øker sjansen for at aktørene i byggebransjen tør å satse på utslippsfri teknologi, og det vil bidra til både lavere kostnader og bedre løsninger, sier Moster.

Formålet med samarbeidet er å skaffe ny kunnskap og utvikle løsninger for å nå målet om utslippsfrie byggeplasser. Både kommunen og BKK skal bidra økonomisk for å oppnå formålet med avtalen. Begge skal bidra med erfaring og kunnskap og deler resultatet. Kommunen vil bruke resultatet i nye prosjekter og dele erfaringer med andre offentlige byggherrer både i og utenfor kommunen.

Elektrifisering er avgjørende
- Elektrifisering er en avgjørende nøkkel. Da blir det viktig å sikre tilstrekkelig energi og effekt til byggeplassene. Derfor er det naturlig for oss å samarbeide med BKK om dette. Vi har valgt ut to piloter, det ene er et lite prosjekt og det andre er et nytt, stort sykehjem, forteller direktør i Etat for utbygging, Willy-André Gjesdal.

Han opplyser at pilotprosjektene skal brukes til å utvikle en god og trygg plan for å gjøre alle byggeplassene til kommunen utslippsfrie. Det er viktig at det kommer på plass en rettferdig anbudsprosess for utslippsfrie byggeplasser.

Mindre støy
For de som bor i nærheten av en byggeplass, vil også de utslippsfrie byggeplassene utgjøre en kjærkommen forskjell.

- Vi bygger ofte i områder som ligger tett opp til der folk bor eller arbeider. Motorstøy er den største støykilden. Støy fra motorer blir redusert ved overgang til elektrisitet, sier Gjesdal.

De to pilotene
Dette er de to pilotprosjektene som omfattes av samarbeidsavtalen mellom Etat for utbygging og BKK:

  • Garderobeanlegg: Bygge et nytt garderobeanlegg, to aktuelle lokaliteter (Varden og Arna Stadion) blir vurdert ut fra blant annet strømforsyning.
  • Midtbygda sykehjem: Den nåværende bygningsmassen til Midtbygda sykehjem skal rives og det skal føres opp et helt nytt sykehjem på stedet. Sykehjemmet skal også få nytt og felles parkeringsanlegg med nytt Åsane sykehjem. Utearealene skal også rustes opp. Prosjektet er antatt satt i gang i 2023. Det omfatter rivning av 10.000 kvadratmeter bygningsmasse og oppføring av 13.000 kvadratmeter nybygg.