Konsernsjef Jannicke Hilland

Høye kraftpriser og lav produksjon

Høye kraftpriser har gitt økte driftsinntekter og god inntjening fra underliggende drift i tredje kvartal. Underliggende konsernresultat, som er justert for urealiserte verdiendringer og engangseffekter, ble 148 millioner kroner i tredje kvartal mot 64 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Kraftprisene er preget av økt etterspørsel av fornybar energi, lav produksjon på grunn av lite vind og nedbør, i tillegg til høye gass- kull- og CO2-priser. For å stabilisere resultatet over tid, sikrer BKK kraftinntekter gjennom langsiktige kontrakter. Som ventet når prisene øker, var bidraget fra sikringen negativ i tredje kvartal. Dette ga et kvartalsresultat på minus 30 millioner kroner, noe som er 1070 millioner kroner nedgang i resultat fra samme kvartal i fjor. I fjor hadde selskapet ekstraordinære finansinntekter i tredje kvartal, på grunn av salg av aksjer i Fjordkraft.

- Vi står midt i det grønne skiftet hvor den europeiske energimiksen skal bli utslippsfri. Dette gir store variasjoner i kraftprisene, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

I fjor var prisen på kraft nesten null, i år ser man svært høye priser.

- Den norske energimiksen er fornybar basert på vannkraft, og verdien av denne vil stige fremover. Nå må vi sikre at det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel, slik at fremtidens energisystem gir verdi både til produsenter og brukere av fornybar energi. Dette vil kreve store investeringer i ny infrastruktur. Bare Statnett skal investere 100 milliarder kroner de neste årene. Dette vil bidra til fremtidens arbeidsplasser både for fornybarbransjen og fremtidens grønne kraftkrevende industri, sier Hilland.

Det er bare noen uker siden konsernsjefen fortalte at BKK skal skifte navn til Eviny.

- Fra og med neste kvartalsrapportering opererer vi med nytt navn, sier Hilland.

Les delårsrapport for 3. kvartal 2021

Kontaktpersoner:
Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, tlf. 951 79 731

Rune Indrøy, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BKK, tlf. 905 57 723