Telefon som viser SMS om måleravlesning

Registrering av din målerstand på SMS eller e-post

Hvis du må lese av strømmåleren din manuelt, kan du velge å gjøre dette via SMS, nettsiden vår, e-post eller telefon.​

Når tidspunktet for avlesningen nærmer seg mottar du en SMS fra oss. Avsenderen har et nummer som begynner på «05123» pluss en unik ID på 9 siffer (f.eks. 05123123456789). Dette unike nummeret knytter din måleravlesning til din måler og deg som kunde, og varierer derfor fra gang til gang. Dersom du har flere strømmålere hos oss, får du én SMS fra et slikt unikt nummer for hver måler.​

For å sende inn målerstand svarer du ganske enkelt på meldingen ved å taste inn den avleste målerstanden. Ditt svar kan ikke inneholde noe annet enn målerstanden.​

Vi trenger ditt telefonnummer før du kan bruke SMS til avlesningen. Du kan du også velge om du heller vil bruke e-post til avlesningen. Hvis du velger å bruke e-post, mottar du varsel om avlesning på e-post fremfor SMS, og det er da denne e-posten du skal svare på for å oppgi din målerstand.​

Du kan også lese av strømmåleren din på våre nettsider.

Hvilke tall på måleren skal leses av?

Antall siffer i målerstanden kan variere etter hvilken type måler du har. I tillegg skal du oppgi forskjellige tall avhengig av om du bruker SMS eller e-post til å levere målerstanden. Vi bruker bare målerstand i heltall. Eventuelle tall bak komma skal ikke rapporteres.​

  • SMS: Oppgi målerstand uten eventuelle nuller i begynnelsen. ​
  • E-post eller telefon: Oppgi alle siffer, inkludert nuller i begynnelsen, men unntatt siffer som er plassert etter komma, er skrevet i rødt felt på slutten eller er skrevet med rødt.​

Det har skjedd en feil

Dersom du melder inn feil målerstand, kan du sende ny SMS med korrekt målerstand, logge deg på Mine sider, eller ta kontakt med vårt kundesenter. Dette kan endres frem til vi starter produksjonen av fakturaene.​

Vanlige årsaker til feil:​

  • Feil målerstand er levert​
  • Forbruket i siste periode er uvanlig høyt eller lavt sammenlignet med en normal periode. Dette kan skje hvis boligen har vært fraflyttet eller dersom vi tidligere har estimert forbruket ditt på grunn av manglende kjennskap til reell målerstand.​
  • Bokstaven O har blitt brukt i stedet for tallet 0.​
  • Målerstanden har blitt oppgitt som desimaltall. Det vil si at tall etter kommaet på måleren har blitt tatt med.​