Telefon som viser SMS om måleravlesning

Registrering av din målerstand på SMS eller e-post

Hvis du må lese av strømmåleren din manuelt, kan du velge å gjøre dette via SMS, nettsiden vår eller e-post.​

Når tidspunktet for avlesningen nærmer seg mottar du en SMS fra oss.

For å sende inn målerstand svarer du ganske enkelt på meldingen ved å taste inn den avleste målerstanden. Ditt svar kan ikke inneholde noe annet enn målerstanden.​

Vi trenger mobilnummeret ditt før du kan bruke SMS til avlesningen. Du kan også velge å få melding om avlesing på e-post.

Du kan lese av strømmåleren din her på våre nettsider.

Hvilke tall på måleren skal leses av?

Antall siffer i målerstanden kan variere etter hvilken type måler du har. I tillegg skal du oppgi forskjellige tall avhengig av om du bruker SMS eller e-post til å levere målerstanden. Vi bruker bare målerstand i heltall. Eventuelle tall bak komma skal ikke rapporteres.​

  • SMS: Oppgi målerstand uten eventuelle nuller i begynnelsen. ​
  • E-post: Oppgi alle siffer, inkludert nuller i begynnelsen, men unntatt siffer som er plassert etter komma, er skrevet i rødt felt på slutten eller er skrevet med rødt.​

Det har skjedd en feil

Dersom du melder inn feil målerstand, kan du sende ny SMS med korrekt målerstand, logge deg på Mine sider, eller ta kontakt med vårt kundesenter.

Vanlige årsaker til feil:​

  • Feil målerstand er levert​
  • Forbruket i siste periode er uvanlig høyt eller lavt sammenlignet med en normal periode. Dette kan skje hvis boligen har vært fraflyttet eller dersom vi tidligere har estimert forbruket ditt på grunn av manglende kjennskap til reell målerstand.​
  • Bokstaven O har blitt brukt i stedet for tallet 0.​
  • Målerstanden har blitt oppgitt som desimaltall. Det vil si at tall etter kommaet på måleren har blitt tatt med.​