Årsrapport 2019: Vi skaper en bærekraftig fremtid

BKK er Vestlandets største fornybarselskap. Vi kombinerer klimaansvar med lønnsom forretning, og skaper en bærekraftig fremtid. Den er fornybar, elektrisk og digital. Se våre satsinger i 2019.

Vi er en viktig del av løsningen når samfunnet skal redusere klimautslippene. Vannkraften er avgjørende når vi nå jobber mot et fullelektrisk samfunn. Vi kan se tilbake på flere solide satsinger i 2019 som vil vokse videre og spille en enda viktigere rolle i årene fremover, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK
Artikkelbilde


Størst i Norge på elektrifisering

BKKs mål er å bli størst i Norge på elektrifisering, og i fjor etablerte vi løsninger for elektrifisering av maritim sektor og transportsektoren, bygg- og anleggsbransjen. Disse satsingene stiller store krav til vår utvikling av strømnettet, digitalisering og innovasjon.

Miljøvennlig havbruk

Artikkelbilde

Havbruk er en stor næring, der vi vil bidra til å utvikle, eie og drifte løsninger for å erstatte dieselaggregat med fornybar elektrisitet. Det er ikke bare klimavennlig, men vil også redusere støy og eksos og gjøre arbeidsmiljøet bedre for de som jobber ved oppdrettsanleggene.

  • Sammen med Sunnfjord Energi har vi utviklet konseptet Energipartner, hvor vi prosjekterer, bygger, eier og drifter elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen. Konseptet gjør overgangen raskere fra fossil til nullutslipp, og det er lettere for havbruksaktørene å ta del i det grønne skiftet.
  • I første omgang er det fokus på de anleggene som kan elektrifiseres med landstrøm. Men på sikt vil det også være aktuelt å elektrifisere anlegg som ligger lenger ute. Da må vi ta i bruk vind, sol og batteri. Teknologien kan også være aktuell for andre næringer.

Landstrømsanlegg for cruiseskip

Artikkelbilde

Forurensningen av luften i havner, byer og fjorder kan fjernes ved å ta i bruk landstrøm. Landstrøm til cruiseskip erstatter ikke bare bruk av fossile drivstoff, men er også viktig for at cruisenæringen skal kunne utvikle seg i Norge.

  • Selskapet Plug Bergen AS, eid av BKK og Bergen Havn, bygger Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip i Norges største cruisehavn Bergen, med 338 cruiseanløp i 2019. En grønnere havn i Bergen er målet i første omgang, men vi ønsker å være en pådriver for at det etableres landstrøm i flere havner, også utenfor landets grenser.
  • Beregninger viser at ett enkelt cruiseskip til kai, kan ha like store utslipp som 13.000 dieselbiler. BKKs levering av landstrøm til skip i 2019 resulterte totalt i et CO2-kutt på 3.500 tonn CO2.

Flytende grønt hydrogen til skip

BKK, Equinor og Air Liquide står i front for et nytt initiativ som ønsker å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.

Prosjektet har fått tildelt 33,5 millioner fra støtteordningen Pilot-E, som skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk. Industriaktørene har som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første kvartal 2024. Prosjektet omfatter hele verdikjeden fra produksjon, lagring og transport til bruk om bord i konkrete fartøy, og blir en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.

Hurtigladestasjoner for elbiler

Artikkelbilde

BKKs første hurtiglader ble satt i drift i 2013. Ved utgangen av 2019 eier og drifter vi ca. 350 hurtigladere over hele landet.

  • BKK er i dag tredje største hurtigladeraktør med en markedsandel på ca. 14 prosent målt i antall ladere i det åpne markedet for hurtiglading. Totalt 87 000 personer har lastet ned og registrert seg i BKKs bilapp, Bilkraft. Appen gir brukeren oversikt over ladeplassene, inkludert status.

Enkle ladeløsninger for boligselskap og bedrifter

Den kraftige veksten i antallet elbiler og økt etterspørsel etter ladeplasser har medvirket til at andelseiere i borettslag og sameier nå har en lovbestemt laderett. Å bygge ladeinfrastruktur i borettslag ses på som like selvfølgelig som opplegg for motorvarmere, kabel-tv og internett.

  • Ved utgangen av 2019 drifter vi nå tre ladeanlegg i borettslag i Bergen. Vi vil også tilby å levere ladeløsninger til næringsaktører og offentlig sektor. Disse kundegruppene vil kunne nytte samme tekniske løsninger for administrasjon og betaling for lading.

Utslippsfri byggeplass

Regjeringen har satt mål om en fossilfri bygg- og anleggsbransje innen 2025, og har etablert støtteordningen Pilot-E for å stimulere nye, innovative ideer og bedrifter innen miljøvennlig energiteknologi. Med vår ambisjon om å bli størst i Norge innen elektrifisering, er det derfor naturlig for oss å bidra til utslippsfrie byggeplasser.

  • I 2019 fikk vi og våre partnere 14 millioner kroner i Pilot-E-midler for å skape utslippsfrie byggeplasser. Med i prosjektet som skal løse et stort utslippsproblem er BKK Nett, BKK Varme og Innovasjon og Utvikling i BKK AS, samt åtte partnere. BOB, Backe og Åsen og Øvrelid er alle utbyggere med en rekke byggeplasser og skal teste fossilfrie løsninger på byggeplassen, helt fra planlegging til bruk. Cramo skal teste batteridrevne maskiner, mens EATON bidrar med batterikompetanse. ARKA bidrar med teknologiutvikling av kjøretøy. Kongsberg Digital vil se på løsninger i grensesnittet mellom byggebransjen og strømnettselskapet.