Montører arbeider i strømmast

BKK Nett øker nettleien for første gang på fem år

BKK Nett øker nettleien fra 1. mai 2022. Det er den første prisøkningen siden 1. juli 2017. For en privatkunde med et forbruk på 20 000 kWh vil nettleien koste en hundrelapp mer i måneden.

Strømnettet er finansiert som et spleiselag gjennom betaling av nettleie. Nettleien går til å dekke kostnadene for å transportere strømmen til kundene, og inkluderer alle utgifter til drift, vedlikehold og utbygging. BKK Nett drifter et strømnett på 22 500 kilometer fra Sunnfjord i nord til Etne i sør, og investerer årlig 700 millioner kroner i oppgraderinger og utvidelser av strømnettet.

BKK Nett har i dag en av landets laveste nettleier. Selv etter prisstigningen vil BKK Nett være konkurransedyktig på nettleie sammenlignet med de andre store nettselskapene i Norge.

Øker med en hundrelapp
En typisk privatkunde hos BKK Nett, med et forbruk på 20 000 kWh, betaler i dag 10 253 kr inkludert avgifter i nettleie. Etter prisøkningen 1. mai vil den samme kunden betale 11 476 kr pr år. Det er en økning på 12 prosent, og det utgjør 102 kr mer i måneden og 1 223 kr mer for et helt år.

Nettap
Høye strømpriser er årsaken til at BKK Nett nå må øke nettleien til sine 260 000 kunder. Når vi transporterer strøm i nettet over lengre avstander, vil det alltid gå tapt noe strøm. For å dekke den tapte strømmen, må det kjøpes inn tilsvarende mengde strøm. Dette kalles nettap, som også finansieres med nettleien. Kostnadene med nettap for norske nettselskap var i 2021 fem ganger så høy som året før. Kostnaden til nettap ser ut til å bli minst like stor i år. Det er hovedgrunnen til prisøkningen i nettleien.

Statnett eier og driver transmisjonsnettet i Norge, det som vi gjerne kaller motorveien i strømnettet. Statnett har redusert sin del av nettleien, fordi selskapet nå har større inntekter fra kraftoverføring til utlandet. Denne reduksjonen var likevel ikke nok til å unngå prisøkning, men den har gjort prisøkningen mindre enn hva den ellers ville vært.

Regulert av myndighetene
Alle norske nettselskap er strengt regulert av myndighetene. Det er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE som fastsetter hvor mye BKK Nett og andre nettselskap kan ta inn i inntekter gjennom nettleie. Prisøkningen som kommer fra 1. mai, er innenfor den rammen som BKK Nett har fått fra myndighetene. RME utvidet i fjor inntektsrammen fordi nettap økte kraftig som følge av høye strømpriser.

Dette er de nye prisene fra 1. mai 2022:

Energiavregnede kunder

Privat og mindre næring (hovedsikring under 125 A).

 • Fastbeløp 2 875 kr/år.
 • Forbruksavhengig del 43,00 øre/kWh, inkl. forbruksavgift på elektrisk kraft 15,41 øre/kWh, avgift til Enova 1 øre/kWh og merverdiavgift.

Leilighet i blokk med minst 10 boenheter

 • Fastbeløp 2 050 kr/år.
 • Forbruksavhengig del 43,00 øre/kWh, inkl. forbruksavgift på elektrisk kraft 15,41 øre/kWh, avgift til Enova 1 øre/kWh og merverdiavgift.

Teknisk tariff (frittstående anlegg med lavt forbruk som ikke kan kobles sammen med øvrig forbruk)

 • Fastbeløp 1 350 kr/år.
 • Forbruksavhengig del 43,00 øre/kWh, inkl. forbruksavgift på elektrisk kraft 15,41 øre/kWh, avgift til Enova 1 øre/kWh og merverdiavgift.

Effektavregnede kunder

Hovedsikring fra og med 125A til og med 330A:

 • Forbruksavhengig del sommer 6,5 øre/kWh, eks. avgifter og merverdiavgift.
 • Forbruksavhengig del vinter 7,4 øre/kWh, eks. avgifter og merverdiavgift.
 • Fastledd og effektledd uendret.

Hovedsikring over 330A:

 • Forbruksavhengig del sommer 5,4 øre/kWh, eks. avgifter og merverdiavgift.
 • Forbruksavhengig del vinter 6,3 øre/kWh, eks. avgifter og merverdiavgift.
 • Fastledd og effektledd uendret.

Nettnivå 3 (22 kV -11 kV)

 • Forbruksavhengig del sommer 3,0 øre/kWh, eks avgifter og merverdiavgift.
 • Forbruksavhengig del vinter 3,3 øre/kWh, eks avgifter og merverdiavgift.
 • Fastledd og effektledd uendret.

Her finner du gjeldende nettleiepriser frem til 31. april 2022.

Lurer du på noe?
Her har vi samlet noen spørsmål og svar om priser og betaling.